××××××

××××××

تعمیر بخاری گازی

موضوع: خرخر کردن بخاری گازی؛ افزایش صدای شمعک بخاری؛ خاموش شدن خودبخودی بخاری گازی

افزایش صدای بخاری گازی مخصوصا در شب که همه به خواب میروند بیشتر جلب توجه میکند و غالبا این صدا مربوط به شمعک میباشد. در اینجا دلیل بسیار ساده آن را که تجربه خود من است توضیح میدهم. امیدوارم به درد شما بخورد و پول خود را الکی به این تعمیرکاران ندهید.

یکی از همکاران ما چهار دستگاه بخاری 12000 نیککالا را به نصف قیمت به فروشنده لوازم خانگی فروخت و 4 دستگاه جدید گرفت تنها به این خاطر که بخاری ها به صدا افتاده اند و خرخر میکنند.

پارسال بخاری گازی خونه ما به صدا افتاده بود و خرخر میکرد و مرتبا خاموش میشد بخاری قدیمی را آوردم و نصب کردم اونهم ادا در میآورد و مرتبا خاموش میشد. پارسال زمستان زود تموم شد و بخاری ها را جمع کردیم اما امسال که با فرارسیدن پاییز بخاری را دوباره نصب کردم همان طور بود یعنی خرخر میکرد و مرتبا خاموش میشد.

تصمیم گرفتم مشکل را خودم به طور اساسی حل کنم روکش کلید بخاری را در آوردم و به شکل و شمایل آن، محل لوله های انتقال دهنده گاز به مشعل اصلی و شمعک، محل پیچها دقیقا نگاه کردم. یه خورده با پیچها ور رفتم اما هیچ تغییری مشاهده نکردم چون کلید بخاری در بدمحلی قرار گرفته بود دید کاملی نداشتم اجبارا آچارها را روی زمین ریختم و پیچ های بدنه را از محل مناسب باز کردم طوری که پوشش جلوی بخاری کلا پیاده شد و به دقت به همه پیچها و سوراخها نگاه کردم یه دفعه متوجه شدم که در اثر مرور زمان پرزهای مویی سوراخ ورودی هوا به محفظه شمعک را کاملا مسدود کرده اند طوری که انگار در کارخانه برای این سوراخ فیلتر اختصاصی درست کرده باشند. آن را با دست کنار زدم و با جارو برقی همه خاک و پرزهای جمع شده در ته بخاری را جمع کردم و فلکه گاز را باز کرده و شمعک را روشن کردم. مشکل حل شده بود. پرزها راه ورود اکسیژن به محوطه فوران گاز به شمعک را مسدود کرده بودند و گاز اجبارا اکسیژن را از دهانه جلویی گرفته و شعله ور باقی میماند و اینکار با تولید صدای خرخر همراه میشود.

خلاصه اینکه اگر بخاری شما خرخر میکند و این خرخر کردن از شمعک آن میباشد حتما سوراخ ورود هوا به لوله شمعک را باز کنید مشکل حل خواهدشد (تصویر زیر را ببینید. البته ممکن است شمعک در بخاری شما شکل دیگری داشته باشد اما اساس کار یکی است و اگر سوراخ ورود هوا به لوله هدایت کننده گاز شمعک مسدود شود همین مشکل پیش خواهد آمد).

قبل از اینکه روکش بخاری را بردارید مطمئن شوید که مشکل  خرخر کردن و زودزود خاموش شدن از لوله بخاری و یا نامناسب بودن کلاهک پشت بام نیست همچنین مطمئن شوید که از ناخالصی های گاز نیست. فیلتر را نیز بررسی کنید.

شمعک بخاری گازی

«آبانماه»    سلیمانی    «1391»