صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهآمارلينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]

محاسبه لگاریتم و آنتی لگاریتم در برنامه اکسل

برنامه اکسل یکی از برنامه های آفیس و دارای قابلیت های زیادی است. از جمله میتوان لگاریتم و آنتی لگاریتم را با استفاده از آن بدست آورد. دستورات زیر برای اینکار به کار میرود.

برای محاسبه لگاریتم فرمول کلی این است:

=log(a,b)

که در آن a عدد مورد نظر و b مبنای لگاریتم گیری است. برای لگاریتم گیری در مبنای 10 و در مبنای طبیعی (نپرین) دو فرمول اختصاصی زیر کاربرد دارد: 

=log10(a)

=ln(a)

برای محاسبه آنتی لگاریتم  فرمول کلی این است:

=b^X

=POWER(b,X)

که در آن X همان عددی است که میخواهیم آنتی لگاریتم آن را بدست آوریم و b مبنای آنتی لگاریتم گیری میباشد. علامت توان یا power یا ^ با استفاده از Shift+6 تایپ میشود.

دوستانی که با برنامه اکسل آشنایی کمتری دارند باید توجه کنند که: خانه های اکسل را علاوه بر اعداد میتوان با استفاده از فرمول های ریاضی پر کرد. به عبارت دیگر، شما میتوانید از هریک از خانه های اکسل به عنوان یک ماشین حساب استفاده کنید. برای اینکه محاسبه یا فرمول نوشته شده در خانه انجام شود کافی است قبل از فرمول یک علامت مساوی (=) قرار دهید. برای راحتی دوستان ما مساوی را در این فرمول ها عمدا اضافه کرده ایم اما در صفحات اینترنتی و فایل های help فرمول اصلی را بدون مساوی نمایش میدهند چون فرض بر این است که کاربر با اکسل آشنایی کافی دارد.

برای مثال اگر شما در یکی از خانه های اکسل این نوشته را =5x4 تایپ کرده و اینتر کنید نتیجه آن که عدد 20 هست نشان داده میشود. به همین ترتیب فرمول های بالا را میتوانید با استفاده از تایپ = اجرا کنید.

تصویر زیر خانه هایی از اکسل را نشان میدهد

excel worksheet

در ستون فرمول فرمول ها را بدون مساوی می بینید

در ستون نتایج همان فرمول را که با علامت = در پیش تایپ شده و محاسبه صورت گرفته و نتیجه ظاهر شده است می بینید.

موفق باشید

 

  دفتر ترجمه ، تاليف و نشر استيار
(سليماني)

s_rasoul@yahoo.com